RİSK ANALİZİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

HİZMETLERİMİZ

• İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp; çalışanları etkileyebilecek maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
• Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak, değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
• Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesini hazrlamak