İŞYERİ HEKİMLİĞİ
• İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işyerine giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin işleyişinin ergonomik ve psikososyal risklerini değerlendirerek, iş ve işçilerin uyumunu sağlamak
• İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek                        
• Yıllık çalışma planı hazırlamak