İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

HİZMETLERİMİZ

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
• Meslek hastalıklarının sebepleri,
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
• İlkyardım
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
• Elle kaldırma ve taşıma
• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
• Ekranlı araçlarla çalışma
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı
• Tahliye ve kurtarma