ACİL DURUM VE PLANLAMA YÖNETİMİ

HİZMETLERİMİZ

• İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp; olması muhtemel acil durumları değerlendirmek
• Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlemek
• Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak
• Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vermek
• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazrlamak