A  / B / C SERTİFİKALI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• Yıllık çalışma planı hazırlamak
• Eğitim planı hazırlamak
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
• Risk değerlendirmesi yapmak
• Acil durum planı hazırlamak
• Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
• İş izni prosedürü hazırlamak
• İş kazası sonrası kaza kök sebep analiz formunu düzenlemek
• Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli  maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
• İş makinalarının periyodik kontrollerini takip etmek
• Kaldırma makinalarının periyodik kontrollerini takip etmek
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek